Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
            Τον τελευταίο καιρό, και μετά τις πρόσφατες υπογραφές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο τρίτο, επαχθέστερο και βαρύτερο μνημόνιο, με μέτρα που η Κυβέρνηση πρότεινε στους Θεσμούς, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή επίθεση. Μια επίθεση που προβλέπεται να διαλύσει κάθε αγροτική δραστηριότητα και να οδηγήσει τον κρισιμότερο παραγωγικό τομέα της χώρας σε μαρασμό και αποεπιχειρηματοποίηση.
                Το ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας σταθερά το βλέμμα του στραμμένο στον αγροτικό κόσμο που αποτελεί βασικό κορμό της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, έχει εκφράσει τη διαφωνία του ως προς τα μέτρα που η κυβερνητική πλειοψηφία σκοπεύει να φέρει. Και δεν μένει εκεί.
                Καταθέτει προς κοινωνική διαβούλευση 15 στόχους και τρόπους για να μπορέσει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης ειδικά στην επαρχία. Καταθέτει προτάσεις γιατί αυτός είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων. Γιατί παραμένουμε στενά συνδεδεμένοι με τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της χώρας, όχι για άλλο σκοπό, παρά μόνο γιατί στοχεύουμε στην αναζωογόνηση ενός κρίσιμου κομματιού της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας.
                Οι προτάσεις αυτές όπως κατατίθενται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο αλλά και στη κυβερνητική πλειοψηφία προς ειλικρινή συζήτηση, επιγραμματικά παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Αποκατάσταση της ομαλής καταβολής των οικονομικών εισροών στους αγρότες που έχουν διακοπεί (κοινοτικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις για ζημιές, τραπεζική ρευστότητα) ώστε οι παραγωγοί να αξιοποιήσουν πλήρως τις παραγωγικές δυνατότητες των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των εξαγωγών και της βιομηχανίας τροφίμων.
2. Ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας με την μέγιστη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των πόρων της νέα ΚΑΠ 2014-2020 ύψους 20 δισ Ευρώ, ώστε με τους πόρους 2,5 δις Ευρώ σε ετήσια βάση να χρηματοδοτηθεί άμεσα η παραγωγική δραστηριότητα και οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.
3. Δίκαιο σύστημα φορολόγησης των αγροτών με αναγνώριση του ιδιαίτερα κρίσιμου ρόλου της γεωργίας και της κτηνοτροφίας για την απασχόληση.
4. Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για τη ριζική αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και το χτύπημα τωνκαρτέλ που κερδοσκοπούν εις βάρος των αγροτών.
5. Λήψη μέτρων μείωσης του κόστους παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στην ενέργεια (αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο) και στα αγροτικά εφόδια .
6. Εισαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας στην πρωτογενή παραγωγή, με συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, για ανταποδοτικότητα και άμεση εφαρμογή. Η βελτίωση και Επέκταση της Συμβολαιακής γεωργίας.

7. Πιστοποίηση των προϊόντων και των παραγωγών τους και η εξασφάλιση για τα προϊόντα.

8. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κτηνοτροφία (βοσκοτόπια, αδειοδοτήσεις, βελτίωση ζωικού κεφαλαίου) για την ουσιαστική βελτίωση του ισοζυγίου εισαγωγών κρέατος και γάλατος.

9. Στήριξη της δημιουργίας των συμπράξεων καινοτομίας (cluster) για την Βιο-Αγροδιατροφή.

10. Ριζικές  αλλαγές στο  Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης , τους Οργανισμούς και
τις υπηρεσίες υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής, ώστε να υποστηριχθεί με αποτελεσματικότητα το σχέδιο ανάπτυξης της υπαίθρου , με μεγάλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

11.Θέσπιση κινήτρων για την προώθηση νέων, σύγχρονων και ισχυρών συλλογικών δομών (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών) που παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στην προμήθεια λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, ζωοτροφών και στην εμπορία των προϊόντων.

12. Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης του νερού, ώστε ως θέμα εθνικής σημασίας, να γίνει κομβικό σημείο για την ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας.

13. Συμβουλευτικές δομές, αποτελεσματικές, αποκεντρωμένες, αξιόπιστες και φιλικές για τη διασφάλιση συνεχούς, έγκυρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αγροτών για τις νέες παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

14.Σύγχρονο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και δίκτυο κοινωνικής προστασίας (Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι).

15. Ενασχόληση πιο πολλών νέων ανθρώπων με την πρωτογενή παραγωγή:
Με δωρεάν γη από το κράτος, με χρηματοδοτικά κίνητρα για την εγκατάστασή τους.

Οι παραπάνω προτάσεις έχουν περαιτέρω εξειδίκευση. Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου σύντομα, σκοπεύει να διοργανώσει εκδήλωση με επίκεντρο τον αγροτικό και κτηνοτροφικό  κόσμο του Νομού μας, προκειμένου όλες αυτές οι προτάσεις να συζητηθούν, να αναλυθούν και να βελτιωθούν.
Πιστεύουμε στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έμβολο επανεκκίνησης της ανάπτυξης στη χώρα.
Είμαστε παρόντες για το σωστό σχεδιασμό των δομών της χώρας στη νέα εποχή που έχει εισέλθει η χώρα.
ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΤΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου